Get Adobe Flash player

postheadericon Rodzaje kredytów dla firm

Rodzaje-kredytów-dla-firm

Firmy są uprzywilejowaną grupą kredytobiorców. Z myślą o przedsiębiorcach banki stworzyły cały szereg ofert kredytowych, które pozwalają zaspokoić potrzeby finansowe wnioskodawców, dostosowując warunki spłaty do charakteru inwestycji.

Z kredytów bankowych korzystają nie tylko klienci indywidualni, ale również firmy. Przedsiębiorstwa bardzo często decydują się na kredyt i można śmiało stwierdzić, że taka forma finansowania stanowi jeden z kluczowych sposobów w obecnej gospodarce.

Do dyspozycji firm są różne produkty kredytowe. Najpopularniejsze z pewnością są kredyty inwestycyjne. Tego typu produkty, jak sama nazwa wskazuje, to pieniądze pożyczane od banku po to, aby zainwestować w rozwój działalność. Inwestycja tego typu może mieć różne formy począwszy od zakupu określonych maszyn lub nieruchomości po budowę nowych budynków lub kupowanie praw własności do patentów i produktów. Można także zaciągnąć kredyt inwestycyjny na restrukturyzację, czyli na wszelkie wydatki związane z tym procesem. Takie kredyty zaciągać się na okres od 1 roku do 15 lat. Zabezpieczane są za pomocą weksla in blanco, cesji wierzytelności, blokady rachunku czy wpisu do hipoteki nieruchomości.

Przedsiębiorcy mogą także korzystać z kredytów obrotowych. Tego rodzaju finansowanie służy realizacji bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Firma, która otrzyma pieniądze w ramach takiego kredytu może je przeznaczyć na kupno towarów, materiałów lub zapłatę zobowiązań, które się jeszcze nie przeterminowały. To na jak duży kredyt obrotowy firma może liczyć zależy od jej kondycji finansowej a także od wysokości jej obrotów. Taki kredyt jest spłacany jednorazowo lub w ratach. Zwykle miesięczne oprocentowanie kredytów obrotowych kształtuje się na poziomie 5-10 proc.

Oprócz tych dwóch propozycji firmy mogą korzystać z linii kredytowej oraz kredytu na rachunku bieżącym. Ta druga opcja to po prostu limit debetowy na koncie firmowym. Okres trwania limit a także jego wysokość jest ustalana w umowie z bankiem. Żeby mieć szansę na kredyt w rachunku wymagane jest posiadanie przez firmę rachunku w banku co najmniej przez 3 miesiące. Taki kredyt jest spłacany automatycznie, gdy na rachunku pojawią się nowe środki. Oprocentowanie wynosi od 5 do 10 proc.

Wcześniej wspomniana linia kredytowa to zaś limit debetowy, ale nie na rachunku firmowym tylko na osobnym specjalnym rachunku. Działanie oraz warunki linii są podobne, choć spłata kredytu nie następuje automatycznie, ale wymaga osobnej wpłaty środków na konto przez firmę.