Get Adobe Flash player

postheadericon Kredyty konsumenckie a umowa kredytowa

Kredyty konsumenckie a umowa kredytowa umowa kredytowa kredyty konsumenckie oferty banków Kredyty konsumenckie to w zasadzie wszystkie kredyty bankowe, które finansują nasze konsumenckie potrzeby, zgodnie z „ustawą dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715)” możemy mówić gdy spełnia on określone warunki. Ustawa mówi między innymi o tym jakie elementy powinna zawierać umowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem oraz do jakiej sumy zadłużenie może być określane mianem kredytu konsumenckiego. Kredyty konsumenckie to między innymi kredyty gotówkowe, które przeznaczmy na dowolne inwestycje jak i kredyty samochodowe czy konsolidacyjne. Do takich kredytów zaliczają się więc pożyczki, kredyty w rozumieniu prawa bankowego oraz kredyty o odroczonym czasie spłaty. Kredyt konsumencki to kredyt, który nie przekracza 255 tysięcy złotych, taką zmianę w 2011 roku wprowadziła nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Zważają na maksymalną sumę zadłużenia łatwo wysunąć wniosek, że rodzaj umowy kredytowej jaką zawrzemy z bankiem praktycznie nie ma znaczenia, ważne kwota zadłużenia nie przekraczała określonej sumy 255 tysięcy złotych. Umowa o kredyty konsumenckie. W umowie o kredyt konsumencki pomiędzy bankiem a kredytobiorca przede wszystkim powinny znaleźć się dane personalne kredytobiorcy i kredytodawcy, wysokość zadłużenia oraz terminy spłaty kredytu, w umowie kredytowej zwykle zawarte są dokładne obliczenia w jakim okresie powinna być spłacona każda rata. Kredytobiorca zwykle nie może przekroczyć 14 dni spłaty w każdym okresie rozliczeniowym. W umowie kredytu konsumenckiego powinny być jeszcze informacje dotyczące sposoby zabezpieczenia zadłużenia, im wyższa kwota kredytu tym bank wymaga większych zabezpieczeń. Zwykle przy kredycie od 15 tysięcy w górę bankowi nie wystarcza jedynie dobra zdolność kredytowa kredytobiorcy. Umowy kredytowe zawierają również informacje o prowizji ewentualnie jej braku za wcześniejsza spłatę zadłużenia.